Hvem er PrivatPension?

Vi er professionelle pensionsformidlere med speciale i at optimere pensionsordninger - primært for private kunder og mindre erhvervsdrivende. For os er det den personlige kontakt med vores kunder, som danner grundlaget for vores daglige arbejde. Vi har kunderådgivere, der dækker hele Danmark og som er parate til at vejlede dig med udgangspunkt i din individuelle situation, behov og ønsker for fremtiden.

Hvad er en pensionsformidler?

Som kunderådgiver består vores arbejde i at hjælpe vores kunder med at få et overblik over den opsparing og evt. de forsikringer, de har i dag. For at tydeliggøre omkostninger og afkast, beregner vi, om vores kunder fremtidigt vil få mere ud af at være en del af vores storkundeaftale. De fleste pensionsopsparere, som ikke er omfattet af en firmapension, står alene med forhandlingen med banken og/eller pensionsselskabet. Her kan vi forhandle aftalen på vores kunders vegne – for på den måde at opnå billigere forsikringer og lavere omkostninger - til glæde for alle vores kunder.

Hvem samarbejder vi med?

Som pensionsformidler i PrivatPension A/S, samarbejder vi med flere selskaber. Vi har valgt Nordea Pension, Velliv og Euro Accident.

PrivatPension er en del af Söderberg & Partners-koncernen

PrivatPension er en del af Söderberg & Partners-koncernen, som blev grundlagt i Sverige i 2004 og som er vokset til at være en af Nordens førende rådgiver og formidler af forsikringer og finansielle produkter. Koncernen har i dag over 2.500 medarbejdere og ca. 70 kontorer fordelt i hele Norden. I Danmark findes der flere virksomheder, som er en del af Söderberg & Partners-koncernen. En vigtig forskel er, at PrivatPension er en pensionsformidler i modsætning til f.eks. Söderberg & Partners Danmark Forsikringsmæglervirksomhed A/S.

Generel information om PrivatPension

Generel information

Ifølge lov om forsikringsformidling har en forsikringsformidler pligt til at oplyse om navn og adresse, registrering hos Finanstilsynet samt hvordan denne kan kontrolleres, ansvarsforsikring, klagemulighed og hvordan tvister afgøres.

Virksomheden

PrivatPension A/S er forsikringsformidler og har en formidleraftale med TopDanmark, Velliv og Euro Accident og handler på vegne af disse. PrivatPension A/S yder formidling på baggrund af tilbud om pensionsopsparing fra TopDanmark og Velliv samt tilbud med livsforsikringer fra forsikringsselskabet Euro Accident. PrivatPension A/S reguleres af lov om forsikringsformidling, hvorved det er et krav, at alle medarbejdere der formidler forsikringer, skal have en bred forsikringsfaglig baggrund, besidde relevant viden indenfor juridiske og økonomiske områder, samt have praktisk erfaring. Dette krav lever PrivatPension A/S op til. PrivatPension A/S har ikke, direkte eller indirekte, en andel på 10 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i et bestemt forsikringsselskab. Intet bestemt forsikringsselskab, eller deres moderselskab har en direkte eller indirekte andel på 10 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i PrivatPension A/S.

Tilsynsmyndighed og registrering

En forsikringsformidler skal være registreret hos Finanstilsynet, som er den myndighed, der overvåger virksomheder på det finansielle område.  Finanstilsynet skal ved forespørgsel give oplysninger om PrivatPension A/S ret til at formidle forsikringer, og hvorvidt denne ret er begrænset. Finanstilsynet kan kontaktes for kontrol af vores registrering.

Aflønning

PrivatPension A/S vederlag udgør et gebyr, en andel af depotet eller en kombination af disse. Information om vores vederlag modtager du, inden du indgår en aftale med os.

Klager

Klager skal rettes til klageansvarlige hos PrivatPension A/S via brev eller e-mail. Der skal medsendes relevant dokumentation og navnet på den person hos PrivatPension A/S der har håndteret sagen. Der sendes en bekræftelse på modtagelse af klagen indenfor 3 arbejdsdage.

Ansvarsforsikring

PrivatPension A/S har tegnet en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker rådgiveransvar, som forsikringsformidlere kan pådrage sig i forbindelse med rådgivning. Ansvarsforsikringen opfylder kravene til erstatningsbeløb, som er lovreguleret. Den højeste erstatning som kan udbetales for et tab er 1.250.618 EUR, og den højeste erstatning som sammenlagt kan udbetales på et år er 5.002.742 EUR. Krav om erstatning skal oplyses til PrivatPension  A/S uden unødigt ophold efter, at tabet er opstået.

Tvister

Hvis en tvist skulle opstå, er der mulighed for at få denne prøvet ved domstolene. PrivatPension A/S er registreret i København hvorfor sagen skal prøves ved Københavns Byret.

Vores oplysninger

PrivatPension Forsikringsagentvirksomhed A/S

CVR-NUMMER: 37760633

Telefon: 33 13 33 40

Adresse: Amaliegade 3, 1256 København K

Mail: Kontaktformuler findes på hjemmesiden

Hjemmeside: www.privatpension.dk

 

Samarbejdspartnere:

Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S, CVR 19625087

Telefon: 70 33 13 13

Adresse: Grønjordsvej 10, 2300 København S

Hjemmeside: www.nordea.dk

 

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, CVR 24260577

Telefon: 70 33 99 99

Adresse: Lautrupvang 10, 2750 Ballerup

Hjemmeside: www.velliv.dk

 

Euro Accident Liv, CVR 39729412

Telefon: 88 62 66 26

Adresse: Ørestads Boulevard 67 st. th. 2300 København S

Hjemmeside: www.euroaccident.dk

 

Kontaktoplysninger for Finanstilsynet

Finanstilsynet

Århusgade 110, 2100 København Ø

Telefon: 33 55 82 82

Mail: kontaktformuler findes på hjemmesiden

Hjemmeside: www.finanstilsynet.dk/

Aflønning

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte din kontaktperson hos PrivatPension A/S.

Kontakt os, hvis du ønsker at klage

PrivatPension A/S

Att: Klageansvarlig

Amaliegade 3

1256 København K

Mail: info@privatpension.dk

Vores ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen for forsikringsformidlere er tegnet hos

AIG EUROPE LIMITED, Box 3506

Västra Järnvägsgatan 7, 8tr103 96 Stockholm

Mail: info.sweden@aig.com

Hjemmeside: www.aig.com

Tvister

Københavns Byret

Domhuset, Nytorv, 1450 København K

Telefon: 99 68 70 00

Mail: kobenhavn@domstol.dk

Hjemmeside: www.domstol.dk